Privacy- en cookieverklaring – Bravery at Home
 
Bravery at Home vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens Bravery at Home verwerkt van jou als natuurlijke persoon, waarom Bravery at Home dit doet en wat jouw rechten zijn. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website.
 
Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan Bravery at Home te verstrekken. Bravery at Home zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van Bravery at Home verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.
 
Contactgegevens
 
Bravery at Home is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 
Bravery at Home
3e Kekerstraat 146
1104 VC
Amsterdam
 
KvK 60789247
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met Bravery at Work opnemen:
 
E-mail: post@braveryatwork.com
Telefoon: +31 (0)641145161
Schriftelijk: 3e Kekerstraat 146, 1104 VC in Amsterdam
 
De gegevens die Bravery at Home verzamelt
Bravery at Home kan de volgende gegevens van jou verzamelen:
 
✓     NAW gegevens
✓     E-mailadres (zakelijk en privé)
✓     Telefoonnummer (zakelijk en privé)
✓     Bedrijfs- en facturatiegegevens (bedrijfsnaam, bedrijfsadres, postadres, kvk-nummer, zakelijke facturatie- en betalingsgegevens, BTW-nummer)
✓     Persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met Bravery at Home 
✓     Persoonsgegevens voortvloeiend en benodigd voor het verlenen van de juiste dienstverlening
✓     Overige (bezoek)gegevens die via cookies worden verzameld

 
Social media buttons en websites van derden
Op deze website staan social media buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest en mogelijke andere links naar websites van derden. Als je op een social media button klikt, worden er cookies geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Bravery at Home kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:
 
✓     LinkedIn
✓     Instagram
✓     Facebook
✓     Twitter
✓     Pinterest
 
De verzameling van jouw gegevens
Bravery at Home verzamelt jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgt Bravery at Home deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij het online contactformulier hebt ingevuld, telefonisch contact hebt gezocht of omdat je een visitekaartje hebt overhandigd op een evenement. Daarnaast kan Bravery at Home gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door jou zijn verstrekt. Zo kan Bravery at Home gegevens uit openbare bronnen verzamelen die algemeen bekend zijn of bijvoorbeeld afkomstig zijn van LinkedIn-profielen of jouw bedrijfswebsite, indien Bravery at Home hiervoor een rechtvaardigingsgrond heeft (zoals een commercieel doeleinde).
 
Waarom verzamelt Bravery at Home jouw gegevens?
Bravery at Home verzamelt jouw gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens van contactpersonen nodig om zakelijke relaties te onderhouden, een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten of iemand te kunnen benaderen met een nieuw voorstel, een aanbieding, interessante (vakinhoudelijke) informatie, of om wensen op te sturen bij speciale gebeurtenissen, vakanties of feestdagen. De door Bravery at Home verzamelde persoonsgegevens worden administratief verwerkt, bijvoorbeeld voor de afhandeling van facturering.
 
Meer specifiek verzamelt Bravery at Home gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
Het plaatsen en afhandelen van een bestelling
Als je een bestelling plaatst op deze website, heeft Bravery at Work gegevens van jou nodig om jouw bestelling uit te voeren en een factuur te kunnen sturen. Je dient jouw NAW-gegevens, bedrijfsnaam (optioneel), telefoon (optioneel) en e-mailadres op te geven, en een account aan te maken. Daarna kun je eventuele bestel notities doorgeven. Omdat je jouw bestelling direct afrekent op de website via iDeal, ontvangt Bravery at Home informatie over jouw betaling van jouw bank. 
Daarnaast houdt Bravery at Home je graag op de hoogte houden van jouw bestelling. Om deze reden worden jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres verwerkt, zodat Bravery at Home je via de mail op de hoogte kan houden over de bestelling. Al deze informatie verzamelt Bravery at Home om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en deze te kunnen onderhouden.
 
Contactformulier
Op deze website kun je jouw vragen stellen en bijvoorbeeld om advies vragen door de contactformulieren in te vullen. Bravery at Home verwerkt jouw naam, e-mailadres en bericht zodat Bravery at Home op jouw (aan)vraag kan reageren. Deze gegevens worden verwerkt onder de grondslag overeenkomst en weer verwijderd wanneer Bravery at Home jouw (aan)vraag heeft afgehandeld.
 
Nieuwsbrief
Op deze website kan jij je aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor vraagt Bravery at Home om jouw naam e-mailadres. Je ontvangt pas de nieuwsbrief, indien jij toestemming hebt gegeven om jouw naam en e-mailadres toe te voegen aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wanneer jij je afmeldt, houdt Bravery at Home jouw gegevens op een blokkeerlijst, zodat Bravery at Home je niet per ongeluk ongewenste e-mails stuurt. Voor het opmaken en versturen van de nieuwsbrief, maakt Bravery at Home gebruik van Mailchimp. Je kan hier lezen hoe Mailchimp met jouw gegevens omgaat.
 
Een gebruiksvriendelijke website, het analyseren van de website
Bij een bezoek aan deze website, worden cookies geplaatst door Bravery at Home, of een derde partij. Bravery at Home wil namelijk graag een gebruiksvriendelijke website kunnen aanbieden. Ook wil Bravery at Home bekijken hoe de website wordt gebruikt. Bravery at Home kan een gerechtvaardigd belang hebben om de website te analyseren en te verbeteren, maar verwerkt ook wel de informatie die via cookies wordt verkregen, op basis van jouw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Verderop in deze privacy- en cookieverklaring onder het kopje “Cookies” kun je lezen welke cookies Bravery at Home  gebruikt en wanneer deze cookies worden verwijderd. Bravery at Home verzamelt algemene bezoekgegevens, zoals informatie over het type apparaat dat jij gebruikt, de browser en de manier waarop jij de website gebruikt. Met sommige cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het Ip-adres. 
 
Duur van de gegevensopslag
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Hierna worden de gegevens gewist. Uiteraard kan Bravery at Home persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. In ieder geval hanteert Bravery at Home de volgende bewaartermijnen:
 
✓     Voor het sturen van offertes, aanbiedingen, het aangaan en onderhouden van overeenkomsten en het verzenden van facturen worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden in elk geval voor de duur van de overeenkomst bewaard, met inachtneming van eventuele verjaringstermijnen. Bravery at Home is wettelijk verplicht om offertes en facturen 7 jaar te bewaren.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Bravery at Home verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting of omdat jij hier jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Bravery at Home maakt onder meer gebruik van de volgende diensten van derden:
 
✓     Hosting van de website
✓     Digitale telefoondiensten
✓     Mollie
✓     Woocommerce
✓     WordPress
✓     Overload Worldwide
✓     Boekhouder voor onze financiële administratie
✓     Mailservers
✓     Cookie leveranciers
 
Met (sub)verwerkers sluit Bravery at Home een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Dit doet Bravery at Home alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Waar mogelijk maakt Bravery at Home gebruik van (sub)verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. 
 
Update over het ongeldig verklaren van het EU-VS Privacy Shield: Bravery at Home is bekend met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Schrems II). Bravery at Home maakt gebruik van enkele Amerikaanse dienstverleners, en is momenteel aan het bekijken wat de implicaties van de uitspraak in dit verband zijn. Daarnaast wordt de berichtgeving hierover natuurlijk goed in de gaten gehouden.
 
Beveiligingsmaatregelen
Bravery at Home heeft beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Bravery at Home kan echter niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Het online verstrekken van jouw gegevens, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, is daarom je eigen risico.
 
Bravery at Home heeft in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:
 
✓     Fysieke toegangscontroles
✓     Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
✓     Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
✓     TLS-encryptie
 
Bravery at Home zorgt ervoor dat alle onnodige informatie wordt verwijderd van de (interne) computersystemen.
 
Cookies
Ook deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd “onthouden”. Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Bravery at Home heeft geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus Bravery at Home adviseert je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.
Door gebruik te maken van cookies, zorgt Bravery at Home ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kan Bravery at Home zo beter begrijpen hoe deze website wordt gebruikt en wat er gedaan kan worden om deze website te verbeteren.
 
Noodzakelijke cookies
Deze website plaatst strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site.
 
Analytische en advertentie cookies
Deze website plaatst analytische cookies (via de dienst Google Analytics).
 
✓     _ga: verloopt na 2 jaar en registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt.
✓     _gat: verloopt na 1 dag. Met deze cookie wordt het aantal internetverzoeken beperkt.
✓     _gid: verloopt na 1 dag en registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 
Bravery at Home gebruikt Mailchimp cookies voor remarketing en publiciteitsdoeleinden. Deze cookies worden alleen geplaatst als jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kan trouwens altijd bezwaar maken tegen deze vorm van profilering:
 
✓     mailchimp_landing_site: verloopt na een maand. Deze cookie slaat op welke pagina’s als eerste zijn bezocht.
✓     Mailchimp.cart.current_email: verloopt na een sessie. Deze cookie slaat informatie op voor remarketing doeleinden.
✓     Mailchimp.cart.previous_email: verloopt na een sessie. Deze cookie slaat informatie op voor remarketing doeleinden.
✓     Mailchimp_user_email: verloopt na een maand. Deze cookie slaat informatie op voor remarketing doeleinden.
 
Cookies verwijderen
De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de  ‘voorkeuren’ van jouw browser. De ‘help’-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen.
 
Meer informatie over het gebruik van cookies kan je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via post@braveryathome.com
 
Jouw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die jij kunt uitoefenen. In sommige gevallen kan Bravery at Work jou vragen om aanvullende informatie, zoals je ID-kaart of paspoort, te verschaffen indien er wordt getwijfeld aan de identiteit van de persoon die het verzoek heeft ingediend.
 
Dit zijn jouw rechten:
 
✓     Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van Bravery at Home te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is.
✓     Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die Bravery at Home van jou verwerkt, opvragen.
✓     Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kunt Bravery at Home verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.
✓     Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
✓     Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt Bravery at Home verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal Bravery at Home jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
✓     Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 
Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar post@braveryathome.com of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.
 
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Bravery at Home je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen Bravery at Home met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.
 
Wijzigen van deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 maart, 2022. Bravery at Home behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.